יצרן:

משה אביב

ASUS

27/12/2012

המענה הטלפוני היה גרוע ביותר.