יצרן:

מלוין מוריס

ASUS

13/06/2013

יעילות ועמידה בזמנים כל הכבוד