יצרן:

מיכל אלעד

ASUS

18/06/2013

בשעות אחר הצהרים קשה ליצור קשר אנושי ניתן להשאיר הודעה קולית