יצרן:

מיכאל קוקוטוב

ASUS

06/08/2012

הופתעתי לטובה!