יצרן:

מיכאל מיידל

ASUS

22/08/2013

המכשיר נמסר במעבדה באופן אישי. הביעה עם מסך מגע הוראתה לנציג הדלפק. הובהר שנעשה כבר נסיון לחזור להגדרות היצרן אך זה לא פתר את הבעיה. אחרי שבוע נוצר קשר איתי שהתיקון בוצע ומכשיר מוכן. לשאלה מה נעשה נענתי שעודכנה קשוחה של המכשיר. טענתי שזה לא פותר את הביעה,הנציג אמר שמנהל מעבדה יבדוק שנית. אחרי שבוע התקשרו אליי ואמרו שמכשיר נבדק ותקין. עוד פעם אמרתי שעידכון תוכנה לא םותר את הבעיה וביקשתי שיעשו בדיקה כפולה. הץ\תשובה הייתה שמכשיר נבדק ונמתצא תקין. למחרת קיבלתי את המכשיר ובעיה התגלתה תוך פחות מדקה. בקשתי מנציג טלפוני שיאספו ממני את המכשיר ויבצעו תיקון. עדיין ממתין להמשך טיפול