יצרן:

מיכאל ירובסקי

ASUS

18/07/2013

להקפיד לבדוק את איכות התיקון