יצרן:

מוטי גרבי

MSI

30/08/2012

אתם צריכים לתקן את השרות במידיי .אין חלפים למחשבים בני פחות משנה????????? וכמובן לענות ללקוח"מאתגר:"""