יצרן:

מאיר גינת

ASUS

30/08/2012

לצוות הבקרה שלום אם מטרת הסקר היא לקלוט רשימות מיילים וטלפון אז לא מעניין באופו כללי כל תיקון חוזר פעמיים מתוך נסיון של שני מקרים 100 אחוז חוזר פעם שנייה. מיותר לחלוטין ומדוע כי צריך להכין מחשב חליפי וכל הבלאגאן מסביב מי צריך את זה? מטרת ההשתתפות שלי היא חיובית שנצליח יותר ויהיה טוב לכלנו. תודה