יצרן:

מאיה גולדשטיין

ASUS

22/05/2013

המחירים שלכם עבור תיקונים הינם לפחות פי 2 מבמעבדות אחרות.