יצרן:

מאור

ASUS

11/02/2013

המחשב עדיין לא טוב לא נדלק למרות החלפת הארד דיסק