יצרן:

לילך מנשה

ASUS

19/02/2013

התאכזבתי נורא מהשירות הטלפוני שקיבלתי, התקשרתי בעקבות תקלה במחשב נייד מכיוון שיש לי אחריות אצלכם, נאמר לי על ידכם כי נגמרה לי האחריות, למרות שהיא לא הסתיימה, נוצר מצב שבו הנציגה הטיחה בפניי האשמות שלא נוגעות אליי אם כי אליכם ואל האחריות שלכם שהאחריות תהיה מעודכנת כראוי במחשבים שלכם. אני מקווה שתוכלו לטפל בעניינים האלה, כי אני יצאתי מהשיחה בעוגמת נפש, וזאת על אף שחזרו אליי וטיפלו בי לאחר מכן כראוי, עדיין הכתם ישנו.