יצרן:

ליברמן דוד

ASUS

10/06/2012

1)זמן ההמתנה -9 ימי עסקים -ארוך מאוד 2)מדוק לא לספק חלשב חליפי? איכות התיקון כתב:עוד לא ידוע