יצרן:

לוי איתן

ASUS

17/08/2012

איכות התיקון אמנם גבוה אך יש לאשר זאת לאחר שנעבוד עם המכשיר זמן סביר