יצרן:

לוי אהרון

ASUS

30/07/2013

לתת שירות זו ההצעה ולהחזיר מכשיר תקין