יצרן:

לאה

MSI

13/10/2012

משך התיקון היה ארוך (-כנראה בגלל תקופת החגים). באתר שלכם מופיע באופן מוצהר וגלוי שאתם אוספים את המוצר מבית הלקוח בכל רחבי הארץ, התאכזבתי לגלות שקרית ארבע היא לא חלק מהארץ שלכם, ונאלצתי להטריח בן משפחה שיאספו ממנו את המחשב. חלפו רק יומיים מאז שהמחשב הגיע לידי ולא הספקתי להשתמש בו מספיק כדי לראות אם התקלה תוקנה באופן מלא, אך קצב המחשב איטי יותר מהרגיל.