יצרן:

כרמית ברל

ASUS

30/10/2012

נתתי מחשב שנרכש לפני פחות מחצי שנה לתיקון. התחייבתם על תיקון תוך 7 ימי עסקים, רק היום כעבור שבועיים המחשב ראה טכנאי בפעם הראשונה, וגם זה אחרי שהרמתי קול על הנציג בטלפון. גם כעת אף אחד לא יודע לומר לי מתי המחשב יהיה מתוקן, כנראה במהלך השבוע הקרוב.