יצרן:

כפיר גבאי

ASUS

09/10/2012

שלום, לפני שלושה חודשים מסרתי טאבלט לתיקון נכון להיום עדיין לא קיבלתי את הטאבלט למעט הבטחות ותירוצים חסרי שחר הודעתי והתראתי שלמעשים אלו ישנם השלכות רבות בחוק (חוק הגנת הצרכן) תלונות הועברו: אמון הציבור, המועצה לצרכנות, חברת פלאפון, חברת אסוס העולמית. ראוי לצייון שבית המשפט מחמיר במקרים מהסוג הנ"ל וסכום הפיצוי שנקבע ללא הוכחת נזק הינו 10,000 ש"ח כתב תביעה מסודר יוגש לבית המשפט לתביעות קטנות כבר בימים הקרובים בברכה, כפיר גבאי פון: 0525569159 ת"ז 065751281