יצרן:

ישי גסטר

ASUS

28/08/2012

פחות יעיל משהיה המחשב פחות טוב משהיה לפני הקלקול.