יצרן:

יריב

ASUS

10/12/2012

ניתן לשפר את זמן ההמתנה בטלפון ברור הסטטוס באתר החברה עובד יפה מאוד