יצרן:

יצחק אורן

ASUS

02/01/2013

אסביר לא יתכן שאשאיר הודעה ויחזרו אלי אחרי יומים שלושה. והמצחיק שפנו אלי גם לאחר שכבר לקחו ממני את המכשיר לתיקון. מה מציע לשפר את הנושא הזה. בנוסף, 3 שבועות עד לקבלת המכשיר נשמע מוזר. הצעתי בדקו מה ניתן לשפר