יצרן:

יערה קליינברגר

MSI

22/01/2013

- זמני המתנה ארוכים ביותר למענה הטלפוני (אף שהנציגים היו אדיבים מאד). - התיקון שבוצע בפועל לא התייחס כלל לבעיה עליה התלוננתי. - כאשר נציג השירות הנחה אותי לשמור את כל הקבצים שעל המחשב לפני מסירתו לתיקון, לא נאמר לי שגם כל התוכנות שהותקנו בו יימחקו במסגרת התיקון, כך שבפועל נמחקו לי הרבה תוכנות שהחזרתן דורשת ממני זמן וכסף.