יצרן:

יעקב רונן

ASUS

31/05/2012

מולא בקבלה (הוקלד ע"י אלונה)