יצרן:

יעקב סטאל

ASUS

14/06/2012

לא נתן ציון לאיכות התיקון