יצרן:

יעקב בן אריה

ASUS

26/02/2013

חוסר אמינות וסתירות במידע שנמסר לאחר שמודיעים שאין אפשרות לתקן ומתוכחים על אופן הפיצוי (מוצר באחריות), כולל עם מי שהוצג כמנהל השרות (אלעד), למחרת מסתבר שהמוצר תוקן ומוכן!