יצרן:

יחזקאל ר'

ASUS

14/04/2013

לכתוב בדוח התיקון מ הייתה הבעיה ומה טיפלו בה כדי שאוכל לדעת את ההסטוריה של מחשבי ולא רק מה החליפו אלא גם מה הייתה הבעיה