יצרן:

יורם נהרי

ASUS

01/05/2013

לא בוצע תקון כיון שלטענתכם הפגם שבשלו שלחתי אליכם את המכשיר(כנראה שבר בתפסני המכסה של הטאבלט)אינו בכסוי האחריות למוצר והסכום שדרשתם לתיקון היה ללא כל פרופורציה לחומרת הנזק (כ-600 ש"ח)