יצרן:

יונתן הראל

ASUS

19/04/2013

תיקונים לוקים בחסר שקרים על גבי שקרים מצד נציגים ובריחה מאחריות כך נראים סרב פרו