יצרן:

יואח רייס

ASUS

05/11/2012

המוצר היה שבועיים בחברה - ואין מידע מה בדיוק הייתה הבעיה ומה בדקו בכל הזמן שהמוצר היה בתיקון.