יצרן:

יואב אפטר

ASUS

09/10/2012

שלום אלעד, אני מניח שאתה נחת במהלך תקופת החגיםוהספקת לשכוח את ההתחייבות שלך לספק לי מכשיר חדש מהחברה.אני מזכיר לך שאני אמרתי לך שאני לא אקבל מכשיר חדשתוך חודש כמו שאתה אמרת. בנוסף מעולם לא קיבלתי את המדבקות להגנת המכשיר כמו שהתחייבת לספק לי. אתהמכתב הזהאני אעביר למועצה לצרכנות. יפה שישנם אנשים שכותבים עלהשירות שלכם. אני לא אצטרף אליהם. אני כבר כל כךמאוכזב מהשירות שלכם.אני כרגעמשתמש במכשיר שהיהאצלכם בתקלה והוא כל הזמן ניתקע ונכבה. בקיצור אלעד דאג להחזיר לי את כספי. בברכה. יואב אפטר