יצרן:

יהודה

ASUS

26/12/2012

אתם לא עונים לטלפונים ולא חוזרים גם לאחר השארת הודעה משך זמן התיקון ארוך מאוד ביחס למתחרים