יצרן:

יגאל מיכאלי

ASUS

01/03/2013

בעיה רק בנושא חנייה במקום, אם היתה חנייה מסודרת היה משלם.