יצרן:

טולשינסקי יצחק

ASUS

15/06/2013

שם שלי-יצחק ולא פטר ...