יצרן:

טובה אבן חן

ASUS

26/12/2012

המענה הטלפוני אורך זמן ארוך