יצרן:

חן

ASUS

11/03/2013

המחשב החלופי שקיבלתי היה תקול לחלוטין. הייתי ממליצה שמחשבים חלופים יעברו בדיקת תקינות לפני ההגעה ללקוח...