יצרן:

חן אבגי

ASUS

18/09/2012

לחיוב - נענתם ללחץ שהפעלנו כדי לקבל את המחשב חזרה במועד מסוים ולא מאוחר יותר. לשלילה - צריך לחכות ה-מ-ו-ן זמן בטלפון למענה כלשהוא. לשלילה - היה חוסר תאום בינכם לחברת השליחויות לגבי הכתובת למשלוח המחשב חזרה, אשר היה בשונה לכתובת הרשומה בכרטיס הלקוח. לחיוב - בסופו של דבר נעשו מאמצים להביא את המחשב באמצעות שליח מיוחד בשעות העב כדי שהמחשב יהיה בידינו לפני החג.