יצרן:

חיים

ASUS

04/06/2013

ההצעה לתיקון לוח האם של הנייד היתה קרובה לעלות נייד חדש