יצרן:

חדר עביד

MSI

04/02/2013

זה בעם שלשית שאני מחזיר המכשיר לתקון ואני בלי מחשב מזמן ארוך מדאי