יצרן:

חדווה משה

ASUS

16/07/2013

אציין זאת המילים השירות מעולה