יצרן:

חגי

ASUS

11/04/2013

מכתבי תודה ניתנו לנוגעים בדבר תודה