יצרן:

זיוית

ASUS

01/11/2012

קבלתי את המחשב במצב בלתי שמיש לאחר שמחקתם ממנו את הoffice