יצרן:

ורדה יערי

ASUS

03/08/2013

הדבר החשוב ביותר הוא המענה הטלפוני. זאת נקודת תורפה משמעותית אצלכם.