יצרן:

הרולד קרוגר

ASUS

24/07/2013

שיפור זמני תגובה, מתן הודעה על איחור במסירה, מסירת מידע אודות מהות התיקון