יצרן:

המר מרדכי

ASUS

15/12/2012

זמן התגובה היה ארוך מהמובטח.