יצרן:

הדס שטיינלאוף

ASUS

03/12/2012

גם כאשר מגיע מוצר לתיקון בתוקף האחריות להתייחס אליו בסדר העדיפויות ולא להתחיל תיקון (יותר מחודש אחרי שהמוצר הגיע) רק אחרי פנייה רשמית מעו"ד.