יצרן:

הדס שטיינלאוף

ASUS

04/12/2012

להתייחס לכל הלקוחות בכבוד אפילו לאלו שהגיעו דרך האחריות של המוצר - לא לעניין לא לגעת במחשב לתיקון יותר מחודש וזה גם רק אחרי פנייה רשמית בכתב. שירות גרוע - לא קונה יותר מוצרים של ASUS