יצרן:

האשם נערה

ASUS

04/05/2013

אין יותר יעיל. תודה לכם על המקצועיות.