יצרן:

דרור הדר

ASUS

28/08/2012

המחשב הוחזר ללא שינוי במהות התקלה. חבל שהטכנאי ש"ביצע" את התיקון לא יוצר קשר בזמן תיקון המחשב מול האיש IT שלנו כדי לעמוד על סוג התקלה והפתרון הנדרש למרות שהכל היה רשום בצרוף המחשב שנמסר לתיקון.