יצרן:

דני ארז

ASUS

04/12/2012

קבעתם איתי, השבתתם לי חצי יום. השליח עדיין לא הגיע . זה שירות?