יצרן:

דניאל תם

MSI

31/05/2012

הייתי מציע לסגור את החברה, אבל אז יהיו אנשים ללא עבודה.