יצרן:

דן גורליצקי

ASUS

11/04/2013

לא הגיוני שלא מדווחים ללקוח כי המחשב שלו התקבל - יש חשש כשהמשלוחן אוסף את המוצר ואתה רוצה לדעת אם המוצר הגיע או לא בנוסף לא היוני שהטכנאים לא מדברים עם הלקוח כדי להבין את טיב התקלה בנוסף קצר בעבודה של החברה לא הגיוני תיקון של יותר מ 5 ימים זה נזק משמעותי ללקוח